Правила

ФИНАНСИТО | ®ЕВОЛЮЦИЯТА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО

Нашите правила

Те са много ясни.

За участващите във финансирането на проект:

Плащането на сума за участие в проект, чрез дебитна и кредитна карта или по банков път, се счита за доброволен акт без подписан договор, който обвързва участника да внесе сумата в срок от 1 до 3 дни, когато плащането е направено чрез банков превод!

Участник, финансирал кампания няма право да се откаже от проекта и да си иска парите обратно!  

За създателите на проекти за финансиране:

ФИНАНСИТО е платформа за групово финансиране на идеи, начинания, бизнеси, дигитални активи, спиращи дъха архитектурни шедьоври и луксозни високодоходни недвижими имоти.

Във ФИНАНСИТО се допускат само проекти, които отговарят на тези изисквания и следните задължителни условия:

Проектът за финансиране трябва да има:

  • Професионално направено видео с ясно послание
  • Писмена презентация под видеото с маркетингов текст и качествен снимков материал
  • Точно описание на подаръците и наградите за подкрепящите финансово проекта

За финансиране на дигитален актив

Сайтът трябва да е достъпен и видим в Интернет, да има свой домейн и да функционира поне под формата на МИНИМАЛЕН ПРИЛОЖИМ ПРОДУКТ (MVP). Проектът трябва ясно и пълно да представи идеята с конкретно описание на предложението за финансиране или инвестиране, което включва: кратък бизнес план, сумата, която е необходима да се набере, информация за уникалността на проекта, типът на дигиталния актив (Онлайн платформа за търовия, Социална мрежа, Интернет медия, Софтуер като услуга и т.н.) и срокът, в който се очаква да бъде завършен проектът.

За финансиране на недвижим имот

Когато проектът за финансиране на недвижим имот е във фаза само на архитектурен проект, се използва 3D визуализация, а в текста, под видеото, следва ясно и пълно да се представи идеята с конкретно описание на предложението за инвестиране, което включва: кратък бизнес план, сумата, която е необходима да се набере, информация за местоположението на имота, типът на инвестицията (Къща, Имение, Хотел, Жилищен комплекс, Курортен комплекс и т.н.) и общата площ, а когато имотът не е построен, времето за което се предвижда да бъде завършен проектът.

В случай, че проектът е за ново строителство, предприемачът също така трябва да посочи опитът, който има и партньорите (архитекта и строителната компания), с които ще работи за завършването на обекта.  

Последното задължително условие е точно и конкретно описание на начина, по който инвеститорите ще бъдат възнаградени за направените вложения:

Твърда лихва, лихва като процент от печалбата или дялово участие в проекта.

ВНИМАНИЕ!

Без изпълнението на тези задължителни условия, никой проект няма да бъде допуснат за представяне пред инвеститорите.

Таксата, която ФИНАНСИТО уддържа за всеки проект, е 10 процента от набраната сума.