Как работи

ФИНАНСИТО | ®ЕВОЛЮЦИЯТА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО

Как работи и какво е краудфъндинг

Краудфъндингът е най-успешният начин за финансиране на нови идеи, обещаващи начинания или  стартиращи бизнеси, като набира малки суми пари от голям брой хора, обикновено по Интернет, чрез специално създадени за това онлайн платформи.

Краудфъндинг, преведено на български, означава групово финансиране.

Обикновено набирането на средства има за цел създаването и предлагането на нова услуга, продукт или инвестиционен проект, или събирането на пари за някаква благотворителна кауза.

Има различни мотиви и стимули, които привличат хората да подкрепят дадена идея, инвестиционен проект или благотворителна кауза. В зависимост от предлаганото възнаграждение, различаваме следните видове краудфъндинг кампании:

Благотворителни (Donations-based) – Финансови Дарения, без да се получава в замяна нещо друго освен морално удовлетворение, че дарителят е извършил нещо добро.

Базирани на награди (Rewards-based) – Финансиране срещу получаване на подаръци и награди, най-често продуктът, за който се набират средства.

Дялово финансирани (Equity Crowdfunding) – Финансиране срещу дялово участие. Или казано по-ясно, тези, които дават средствата, придобиват акции (дялове) от бизнеса или проекта, който финансират.

Заемно финансирани (Debt-based) – Финансиране срещу лихва. При него даващите средствата получават лихви или процент от печалбата за парите, които отпускат на заем - най-често придобиват облигации от бизнеса или проекта, който финансират, но без да придобиват права върху компанията или собствеността.

Моделът на груповото финансиране включва три типа участници: организаторът (инициаторът или предприемачът), който предлага идеята и или проекта за финансиране; групата от хора или инвеститорите, които подкрепят идеята; и екипът, собственик на платформата, който я поддържа, администрира и развива иновативно.