За нас

ФИНАНСИТО | ®ЕВОЛЮЦИЯТА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО

Кои сме ние

Екипът на ФИНАНСИТО се състои от професионалисти с многогодишен опит в сферата на иновативните ИТ технологии, валутните пазари, финансите и инвестициите в дигитални и реални активи, носещи сигурна доходност и висока възвръщаемост.

В работата сме водени от ясната цел, че допринасяме за по-доброто бъдеще и просперитета на България, като правим достъпно финансирането и инвестирането в нови и печеливши идеи и начинания, дигитални активи, луксозни недвижими имоти и архитектурни шедьоври, променящи обликът на средата за живеене и привличащи като туристическа атракция посетители от целият свят, които носят висока възвръщаемост и пасивни доходи за инвеститорите.

Ние въплъщаваме в себе си творческия иновативен подход към постигане на целите, който носи висока добавена стойност за всички участващи в процеса на създаването и реализацията на успешни и печеливши проекти, а така също и на високодоходни бизнес начинания в сферата на Интернет технологиите и на недвижимите имоти.

Какво е ФИНАНСИТО?

ФИНАНСИТО е краудфъндинг платформа, която помага на търсещите финансиране за своите идеи, начинания и бизнеси, да достигнат до хората, които искат да ги подкрепят финансово, или до инвеститорите, които търсят по-добра сигурност и възвръщаемост за парите си.

ФИНАНСИТО предлага следните видове краудфъндинг финансиране:

Благотворително (Donations-based) – Финансови Дарения, без да се получава в замяна нещо друго освен морално удовлетворение, че дарителят е извършил нещо добро.

Базирано на награди (Rewards-based) – Финансиране срещу получаване на подаръци и награди, най-често продуктът, за който се набират средства.

Дялово финансиране (Equity Crowdfunding) – Финансиране срещу дялово участие. Или казано по-ясно, тези, които дават средствата, придобиват дялове от бизнеса или проекта, който финансират.

Заемно финансиране (Debt-based) – Финансиране срещу лихва. При него, даващите средствата, получават лихви или процент от печалбата, за парите, които отпускат на заем - най-често срещу ипотека на имота, който финансират, но без да придобиват права върху компанията или собствеността.

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ
 
МИСИЯ

Да подпомага финансирането на идеи, начинания и бизнеси, които си заслужават.

ВИЗИЯ

Подкрепяме реализацията на идеи, начинания и бизнеси, които си заслужават, които носят висока доходност и печалба за инвеститорите, подобряват средата за живот и привличат платежоспособните туристи от целият свят.

ЦЕННОСТИ

Предприемачество, иновативност и инвестиционна култура

Откриваме, подпомагаме, създаваме и управляваме реализирането на печеливши за всички участници проекти, които подобряват условията на живот и допринасят за просперитета и културата на обществото. Отговорност, компетентност, стратегическа оценка на риска, безкомпромисно качество в работата, иновативност, висока доходност от инвестиции в реални и дигитални активи и сигурна печалба.

ПАРТНЬОРСТВО И ЕКИПНОСТ

Ние от ФИНАНСИТО вярваме, че екипната работа и партньорството са неотделима част от успеха на всяко едно начинание. Затова изграждаме дълготрайни и устойчиви бизнес отношения с всички участници в процеса на финансирането и реализирането на проекти – иноватори, предприемачи, архитекти, собственици на парцели и инвеститори, артисти, художници, фотографи и всички, предлагащи продукти и услуги, издигащи съзнанието на обществото – в дух на взаимно доверие и уважение.

ОТКРИТОСТ И ЧЕСТНОСТ

Това са качествата, които вярваме, че са от изключителна важност за постигането на трайни и плодотворни взаимоотношения в бизнеса и живота. Политиката на прозрачност в работния процес са гаранция за нашата почтеност, етичност и надеждност в реализацията на всеки проект, а честната и открита комуникация са в основата на всяко едно бизнес партньорство.

ИНОВАЦИЯ И ПЕЧЕЛИВШИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Вярваме, че иновацията във финансирането на идеи, начинания и бизнеси, които си заслужават, в съчетание с хармоничните партньорски бизнес взаимоотношения, комбинираните компетенции и екипен подход, преодоляват предизвикателства от всякакво естество и носят нови потенциални печеливши възможности за цялото общество.

НАШИТЕ КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА И ОДОБРЕНИЕТО НА ИДЕИ, НАЧИНАНИЯ И БИЗНЕСИ ЗА ГРУПОВО ФИНАНСИРАНЕ

•    Професионално направено видео с ясно послание
•    Писмена презентация под видеото с маркетингов текст и качествен снимков материал.
•    Точно описание на подаръците и наградите за подкрепящите финансово вашия проект

НАШИТЕ КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА И ОДОБРЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДИГИТАЛНИ АКТИВИ

НИЕ ВЯРВАМЕ В ПРОЕКТИ ЗА ДИГИТАЛНИ АКТИВИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•    С платен достъп
•    Изискват членство
•    Изискват абонамент
•    Имат уникално съдържание
•    Отдават виртуални пространства под наем или срещу процент от печалбата
•    Уникални Интернет платформи и социални медии, печелещи от реклама
•    Интернет магазини и молове за онлайн продажби, които притежават иновативни афилиейт технологии
•    Свързани са със биткойн или с блокчейн технологиите.
 
НАШИТЕ КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА И ОДОБРЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТНИ ПРОЕКТИ

НИЕ ВЯРВАМЕ В ПРОЕКТИ, ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ:
 
•    Спираща дъха архитектурна визия
•    Високо качество на строителството
•    Впечатляващ с лукса си екстериор и интериор
•    Най-централните и подходящи локации
•    Характеристиките на безрискова инвестиция, гарантираща висока доходност на капитала за инвеститорите
•    Потенциал за стабилни парични потоци, осигуряващи пасивни доходи на инвеститорите
•    Уникални конкурентни предимства, базирани на креативните решения, иновациите и интернет технологиите
•    Доказан екип от професионалисти в проектирането и завършването на строителни обекти, с множество успешно реализирани проекти в портфолиото си